बन्द कोठामा जिउदो लास

बन्द कोठामा जिउदो लास

जीउँदै छन् अझै त्यो बन्द कोठाभित्र लासहरु बाच्ने आशामा छट्पटीदै छन् त्यो सासहरु जलेको दियो निभ्दै जाँदा रात...